PROBY PROJESİ

Halk sağlığına katkı sağlamak yönünde bireylerin immun sisteminin aktive edilmesi ve güçlendirilmesine yönelik probiyotikli ürünler geliştirilmesi konusunda çalışılmaktadır. Çocuklar öncelikli hedeflenmektedir. Özellikle az gelişmiş ve gelişmekte olan örneğin Afrika ülkelerindeki çocuklarda yaygın olarak kullanımının nasıl sağlanacağı çalışılmaktadır.

BYSUMO PROJESİ

Firmamız sosyal sorumluluk alanında, madde bağımlılığı ile mücadele konusunu önemsemektedir. Sevgisiz aile ortamlarında büyüyen çocukların uyuşturucu maddeye başlamaları ve bunun dramatik sonuçları toplumsal bir yara olarak karşımızda durmaktadır. Günümüzde madde bağımlılığını ve yarattığı yıkımları görmemek mümkün değildir. Tek başına dikkat çekmek, farkındalık yaratmak noktasındaki adımlar da yetersiz kalmaktadır. Koruyucu amaçlı yeni yaklaşımların geliştirilmesi bilimsel bir zorunluluk olarak görünmektedir. Bu noktadan hareketle koruyucu amaçlı “psikolojik aşı” işlevi görecek psikonöroimmunolojik temelli bir modelin geliştirilmesi hususunda, Sakarya Üniversitesi merkezli özgün bir çalışma içerisinde firmamız yer almaktadır.