Dharma

Uzun vade sürdürülebilir dış ticaret modelleri geliştirebiliriz ve dış ticaret süreçlerini bütünsel olarak yönetebiliriz.

Dharma Consulting

Dharma, Afrika pazarı odaklı bir dış ticaret firması olarak 2016 yılında ticari faaliyetine başlamıştır. Uluslararası Ticaret alanında uzman bir ekip oluşturmuştur.

Başta ECOWAS ülkeleri olmak üzere pazara uygun ürünler ve pazar dinamikleri araştırılmıştır. Bu araştırmalar sonucunda, farklı endüstrilerde taleplerle karşılaşılmıştır.

Bazı ihracatlar firmamız tarafından yapılmaktadır. Ancak, ülkemizde talepleri çok daha fazla karşılayabilecek büyük bir sanayi bilgi birikimi görmekteyiz.

Bizler profesyonel anlamda köprü görevi üstlenerek bu büyük birikimi talebe cevap verebiliriz. Üretici ve ihracatçı firmalarımızın dış pazarlarını artırabiliriz. Uzun vade sürdürülebilir dış ticaret modelleri geliştirebiliriz ve dış ticaret süreçlerini bütünsel olarak yönetebiliriz.